O NAS

SpeedUp Energy Innovation powstał dzięki partnerstwu PGE Ventures, PFR Ventures, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz SpeedUp Group. Fundusz inwestuje w spółki będące w fazie wzrostu i ekspansji rynkowej, zwłaszcza szukające możliwości do wejścia i skalowania rozmiarów działalności na rynkach zagranicznych. Ticket inwestycyjny SpeedUp Energy Innovation wynosi 1 mln EUR z możliwością tzw. follow-on do 4 mln EUR. Cel inwestycyjny to firmy min. w 80% z branż oraz sektorów mieszczących się w obszarze zainteresowania Grupy Kapitałowej PGE, jak również w max. 20% wykraczających poza ramy strategii inwestycyjnej, ale cechujące się szczególnie imponującymi wynikami operacyjnymi. Nawiązując współpracę z funduszem, zyskujesz nie tylko finansowanie wynoszące nawet do 20 mln zł, ale także solidnego i doświadczonego partnera, który długoterminowo wesprze działalność Twojej firmy i pomoże jej wejść w kolejne etapy rozwoju, jak również zdobyć finansowanie potrzebne do ich realizacji.

PORTFOLIO

ZESPÓŁ

Bartek Gola

Bartek Gola

BARTŁOMIEJ GOLA

Partner Generalny

Bartek Gola jest partnerem generalnym SpeedUp Group, zaangażowanym w realizacje inwestycji early-stage w obszarach związanych z martech, marketplace, IoT i hardware. Posiada duże doświadczenie związane z branżą marketingowo-reklamową – przeszedł wszystkie szczeble kariery aż do Partnera zarządzającego w BTL Group (współtwórca i udziałowiec) oraz TEQUILA\ Polska. Z branżą startupową związany jest od ponad 8 lat, zaczynał jako inwestor w kilku przedsięwzięciach realizowanych przez partnerów biznesowych, jest współtwórcą kilkunastu startupów technologicznych. Spółki z portfolio grupy wspiera wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowania i testowania modeli biznesowych, zarządzania oraz tworzenia strategii biznesowych i negocjacji. Przygotowuje je do pozyskiwania kolejnych rund inwestycyjnych a także wspiera w procesach sprzedaży udziałów i współpracy z dużymi partnerami biznesowymi. Bartek od kilku lat intensywnie wspiera rozwój polskiej społeczności startupowej.

Arek Piechocki

Arek Piechocki

ARKADIUSZ PIECHOCKI

Partner Zarządzający

Arek jest współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym SpeedUp Venture Capital Group. Pracuje z spółkami portfelowymi działającymi w obszarze IoT, martech i big data. Doradza im głównie w obszarach związanych z strategią biznesową, kreowaniem produktów, kanałami sprzedaży i marketingiem. Wspiera je również w wyznaczaniu jasnych, konkretnych celów biznesowych, ich realizacji oraz w działaniach związanych z przetwarzaniem i wykorzystywaniem baz danych a także wspiera proces budowy ich wartości. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z branżą marketingową, które buduje już od 1995 roku. Ma za sobą zarządzanie działem marketingu dużej firmy z branży FMC oraz wieloletnią przygodę z marketingiem bezpośrednim jako współtwórca sukcesu TEQUILA\Polska i DATA Solutions. Arek uważa, że mimo bałaganu, który towarzyszy narodzinom każdego biznesu prawdziwy sukces osiągają tylko te spółki, którym uda się wypracować silne DNA.

Robert Grygorowicz

Robert Grygorowicz

ROBERT GRYGOROWICZ

Investment Associate

Robert jest analitykiem inwestycyjnym. Do firmy dołączył na początku 2018 roku. Zajmuje się analizą projektów inwestycyjnych, kontrolingiem, a także opieką nad niektórymi spółkami portfelowymi. Pełni także rolę awaryjnego fotografa i pilnuje, by każdy ważny moment zapisał się na dłużej.

POLITYKA INWESTYCYJNA

DIGITALIZACJA

Rozwiązania służące do predykcji przyszłych stanów bieżących procesów biznesowych oraz pozwalające oferować nowe produkty i usługi na bazie informacji o zachowaniu klientów, a także wspierające planowanie i…

Materiały i technologie procesowe

Nowe technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i rozproszonych, a także pozwalające utylizować uboczne skutki spalania. W obszarze zainteresowań Funduszu znajdują się także rozwiązania do automatyzacji sterowania urządzeń…

Magazynowanie Energii

Rozwiązania umożliwiające magazynowanie energii, m.in. Power-2-gas, CAES, ogniwa paliwowe, koła zamachowe oraz baterie różnego typu.

Internet Rzeczy

Fundusz ukierunkowany jest na projekty z obszaru Inteligentnego miasta, transportu oraz energii, a także Przemysłu 4.0, w tym monitoring stanu zasobów, diagnostyka, warunki pracy oraz przetwarzanie produktów.

Elektro- mobilność

Rozwiązania służące budowaniu infrastruktury umożliwiającej ładowanie oraz serwisowanie pojazdów elektrycznych, a także rozwój usług wynajmu i współdzielenia. W kręgu zainteresowań Funduszu pozostają…

Technologie Wspierające Wydobycie

Technologie służące optymalizacji procesu wydobycia dzięki modelom matematycznym, analizom big data i narzędziom ICT, wspierającym eksploatację złóż oraz projektowanie i zarządzanie infrastrukturą górniczą.

Cyfryzacja Kontaktu z Klientem

Nowe rozwiązania komunikacyjne i optymalizacja dotychczas wykorzystywanych rozwiązań, zwłaszcza w formule Omnichannel.

wykres investment scope

ZGŁOŚ PROJEKT

Zgłoszenia projektu możesz dokonać poprzez przesłanie pitch deck na adres: projects@speedupgroup.com

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

ENERGY INNOVATION SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Siedziba spółki: Święty Marcin 11/8, 61-803, Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000762413 NIP 9721297182 Kapitał zakładowy 224.5 tys. zł

 

Zarząd komplementariusza spółki pod firmą Energy Innovation SpeedUp Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Św. Marcin nr 11/8 (61-803 Poznań), w dniach roboczych w godzinach 9.00-16.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie odbywało się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

KONTAKT

SpeedUp Venture Capital Group
ul. Św. Marcin 11/8
61 – 803 Poznań

T +48 61 827 09 99
F +48 61 827 09 98

info@speedupgroup.com

jobs@speedupgroup.com

Dla przedsiębiorców

Dla mediów

Monika Synoradzka
monika.synoradzka@speedupgroup.com
T +48 696 008 919

 

Dla inwestorów

Tomasz Czapliński
investors@speedupgroup.com

 

Media Społecznościowe